Projekt

Kontorstid

mån-fre 08:00 -17:00

VÅRA PROJEKT

 

Trafik

Ny gata för elhybridbuss, Värnamo, Doktorsgatan

 

Busshållplats för elhybridbuss, Värnamo, Köpmansgatan

 

Cirkulationsplats, Värnamo, Lagastigen-Lasarettsgatan

 

Parkeringsplats, Värnamo, Lillegårdsgatan

 

Parkeringsplats, Värnamo, Järnvägsgatan

 

VA

Överföringsledning, Värnamo-Bredaryd

 

VA-förnyelse, Åminne samhälle

 

VA-förnyelse, Bredaryd, Knektavägen

 

VA-förnyelse, Värnamo, Ljuseveka

 

VA-förnyelse, Bredaryd, Rönnegårdsvägen

 

VA-förnyelse, Bredaryd, Industrivägen

Exploateringsområden

Bostadsområde, Fjärilsvägen, Värnamo

 

Bostadsområde, Trädgatan, Värnamo

 

Bostadsområde, Ekenhaga, Värnamo

 

Bostadsområde, Handelsträdgården, Värnamo

 

Industriområde, Ängarna, Bredaryd

 

Industriområde, Industrivägens förlängning, Bredaryd

 

 

 

 

 

Centrumgestaltning

Åbroparken, Värnmo

 

Centralplan, Värnamo

 

Sundins plats, Värnamo

 

Sparbanksplan, Värnamo

 

Köpmansgatan, Värnamo

 

Estetisk utformning

Åbroparken, Värnamo

 

 

 

Översvämningsåtgärder

Skyddsvall, Värnamo, Åbron-Gröna bron

 

Höjning av gata, Värnamo, Pilgatan

 

Utredning av översvämningsåtgärder för

Värnamo stad

 

 

 

 

Dagvattenåtgärder

Dagvattendamm, Mossle, Värnamo

 

Dagvattendamm, Gröndal, Värnamo

 

Dagvattendamm, Vita rör, Värnamo

 

Dagvattendamm, Rydaholm

 

Dagvattendamm, Bor

 

Perkolationsdike, Vikingagatan, Värnamo

 

Regnbäddar (Rain gardens), Köpmansgatan, Värnamo

 

 

 

 

Helbro Ingenjörer AB

Storgatan 12

333 71 BREDARYD

stefan@helbroing.se

076-835 27 04

anna@helbroing.se

076-835 21 55

 

Org nr: 559104-4820

Registrerad för F-skatt